Elg.JPG

Elgjakt

SHG leier ut ett felt til elgjakt med fellingstilltelse på 13-15 dyr årlig. Forvaltningen skjer i samarbeid med Dokkfløyregionen. Antall dyr i henhold til fellingstillatelser fra viltnemda. Medlemmer har fortrinnsrett, jfr. §3.

Betaling skjer etter kg. pris pluss fellingsavgift pr. dyr. Priser av avtales i samarbeid med Ranheimsåsen grunneierlag og Skrautvål sameige.

Dersom det ikke er interesse blant medlemmer, leies jakten ut på anbud. Inntil 8 jegere.

Sæbufjordfeltet leies ut sammen med øvrig jaktfelt. Inntekt fra jakt på dette feltet skal gå uavkortet til et fellestiltak som årsmøtet i SHG bestemmer.