Rådyr.JPG

Jaktkort småviltjakt

De som er interessert i uke- eller sesongkort for småviltjakt i Skrautvål Heimås melder fra om dette til Leif Steinar Holdal, 2917 Skrautvål, tlf. 996 46 647 eller epost sthold@online.no innen. 1. juni.

Det er jaktfeltene Tjerndalen og Dalen som leies ut til sesong/ukeskort. 

Se kart over jaktfelt