Jaktfeltets formål er å få til ei rasjonell utnytting av jakt-ressursene i området.

Ranheimsåsen jakftelt disponerer nær 27000 dekar, som leies ut som jaktfelt for elgjakt, anbudsjakt på småvilt og småvilt-/rådyrjakt.

Jaktfeltet framgår av dette kartet.

 

 

Kontaktinformasjon

Bjørn Ivar Bakkom
41 42 62 80
bjornbakkom@hotmail.com