Skrautvål sameies formål er å samle grunneiere i området for i samarbeid utvikle utmarksproduktene som næring til landbruket for en best mulig økonomisk avkastning for sameierne, samt bevare ressursene på lang sikt.

 

Skrautvål sameie skal forvalte utnyttelsen av utmarksressursene som storvilt, småvilt og fiske på lagets område. Sameiet skal også arbeide for medlemmenes interesser i saker som angår annen areal disponering som veibygging, friluftsliv, naturvernspørsmål og lignende. Sameiet arbeider også for å tilfredsstille befolkningens rekreasjonsbehov i utmarka.

 

Sameiets område er begrenset slik:

Mot sydvest Skrautvål Heimås Grunneierlag. Mot nordvest Øystre-Slidre kommune. Mot sør og sørøst Etnedal kommune og mot Nordøst Gausdal kommune og Nordre Land.

 

 

Jakt

Spørsmål vedrørende jakt i Skrautvål sameige?

Kai Terje Kjørli
kaiterje@outlook.com  

tlf 40 40 73 40

Fiske

Kjøp fiskekort via SMS, betal når du kommer hjem!

Send SMS med fiskekortkode etterfulgt av navn og postnummer til 47 40 79 00.

Stølsvegen

For spørsmål vedrørende drift :

Eivind Lyseng, 41 35 21 81
Øyvind Ulstølen, 91 55 24 24
Torgeir Øyen, 41 92 65 63

Aktuelt

Småviltjaktfelt 2021-2025 til leie

Hovda feltet* 30550 da m. rett til 6 gevær

Svarthamar feltet* 28560 da m. rett til 6 gevær
Susstøl feltet* 12760 da m. rett til 4 gevær
Etnesenn feltet 14130 da m. rett til  4 gevær
Fullsenn feltet 18770 da m. rett til 4 gevær

Sebuhaugfeltet 18120 da m. rett til 4 gevær

Anbudsfrist 1. juni 2021

Resultat anbud småvilt

10. juni ble følgende jaktterreng fordelt i Skrautvål sameie.

Etter vedtekter beskrevet også på Fullsenn .no

Jaktstyre takker for 11 innkomne anbud. Fordelingen ble som følger:

Fullsendfeltet Jaktlaget Harald Skattebo.

Susstølfeltet . Jaktlaget Erik Strand.

Svarthamarfeltet. Jaktlaget Jan Petter Mayer Folkvard.

Sebuhaugfeltet Jaktlaget Roy Skalstad.

Hovdafeltet Jaktlaget Leif Olav Hagen.

Etnesendfeltet hadde ingen som 1. valg og er derfor ikke leid ut .

Nytt anbud med frist 1. juli på Etnesendfeltet.

 

For Jaktstyre / Kai Terje Kjørli

 

Kontaktinformasjon

Formann Skrautvål sameige Per Einar Tveit

peretveit@gmail.com