Skrautvål sameies formål er å samle grunneiere i området for i samarbeid utvikle utmarksproduktene som næring til landbruket for en best mulig økonomisk avkastning for sameierne, samt bevare ressursene på lang sikt.

 

Skrautvål sameie skal forvalte utnyttelsen av utmarksressursene som storvilt, småvilt og fiske på lagets område. Sameiet skal også arbeide for medlemmenes interesser i saker som angår annen areal disponering som veibygging, friluftsliv, naturvernspørsmål og lignende. Sameiet arbeider også for å tilfredsstille befolkningens rekreasjonsbehov i utmarka.

 

Sameiets område er begrenset slik:

Mot sydvest Skrautvål Heimås Grunneierlag. Mot nordvest Øystre-Slidre kommune. Mot sør og sørøst Etnedal kommune og mot Nordøst Gausdal kommune og Nordre Land.

 

 

Jakt

Spørsmål vedrørende jakt i Skrautvål sameige?

Einar Asbjørnsen
eiasbjor@bbnett.no / 971 52 078.

Fiske

Kjøp fiskekort via SMS, betal når du kommer hjem!

Send SMS med fiskekortkode etterfulgt av navn og postnummer til 47 40 79 00.

Stølsvegen

For spørsmål vedrørende drift :

Eivind Lyseng, 41 35 21 81
Geir Goflebakke, 91 60 30 42
Torgeir Øyen, 41 92 65 63

Kontaktinformasjon

Formann Skrautvål sameige Per Einar Tveit

peretveit@gmail.com