Rådyr.JPG

Rådyrjakt

Rådyrjakt
Sesongkort. Fri kvote. Det er krav om at de som skal ha sesongkort kan fremvise avtale om godkjent ettersøkshund. Pris kr 550.

Kort bestilles av Leif Steinar Holdal, tlf. 996 46 647 eller epost sthold@online.no.

Se kart over jaktfelt

Rapportskjema