Kart

Småviltjakt

 

 

Følgende felt er leid ut på kontrakt frem til 2021:

Hovda feltet* 30550 da m. rett til 6 gevær
Svarthamar feltet* 28560 da m. rett til 6 gevær
Susstøl feltet* 12760 da m. rett til 4 gevær
Etnesenn feltet 14130 da m. rett til  4 gevær
Fullsenn feltet 18770 da m. rett til 4 gevær