Arco2.jpg

Småviltjakt

SHG disponerer snaut 50000 da som leies ut som jaktfelt. Her er litt om småviltjakta:

Sesongkort
Det selges årlig inntil 12 sesongkort for fugl/hare til sammen, maksimalt 8 sesongkort for hare.  Dette administrereres av kasserer i laget.
 
Ukeskort
Det selges årlig 30-40 ukeskort for småvilt.  Dette administrereres av kasserer i laget.

Salg av sesongkort og ukeskort gjelder for felta Tjerndalen og Dalen og annonseres i avisa Valdres innen 10 mai, med søknadsfrist 1. juni hvert år. Dersom det innkommer flere søknader enn vi kan imøtekomme, avgjøres dette ved loddtrekning. De som er interessert i uke- eller sesongkort for småviltjakt i Skrautvål Heimås melder fra om dette til Leif Steinar Holdal, 2917 Skrautvål, tlf. 996 46 647 eller epost sthold@online.no innen. 1. juni.

Anbudsjakt
Felt som leies ut for femåreperioder (utleid i perioden 2014-2018)
Kart over jaktfelt

Skardåsen, ca 5 000 daa.
Vekslende terreng – snaufjell og blandingsskog. Rype, skogsfugl og hare. Maks 5 Jegere.

Trugebakkhøgde, ca 7 000 daa.
Barskog/blandingsskog. Skogsfugl og hare.
Maks 6 Jegere.

Stavlihøgde ca 6 700 daa.
Barskog/blandingsskog. Skogsfugl og hare. Maks 6 Jegere.

Døvrestølen ca 4 000 daa.
Blandingsskog. Skogsfugl og hare. Maks 5 Jegere.

Leirhaugen ca 4 000 daa.
Barskog. Skogsfugl og hare.Maks 5 Jegere.

Rådyrjakt
Sesongkort. Fri kvote. Dette administrereres av kasserer i laget. Det er krav om at de som skal ha sesongkort kan fremvise avtale om godkjent ettersøkshund.

Trening av hund
Trening av jakthund kan foregå i det jaktfeltet du har jaktkort i perioden 1. - 14. september. Jegere bet kr 300 for perioden. Dette gir rett til å trene hunden 3 dager i denne perioden.

Klikk her for jaktreglement i SHG