Arco2.jpg

Småviltjakt

SHG disponerer snaut 42000da som leies ut som jaktfelt.

Klikk her for jaktreglement i SHG

Kart over jaktfelt

Rapportskjema

Jaktreglement

Sesongkort
Det selges årlig inntil 12 sesongkort for fugl/hare til sammen, maksimalt 8 sesongkort for hare.  Pris kr 2900. 
 
Ukeskort
Det selges årlig 30-40 ukeskort for småvilt.  Pris 1200.

Salg av sesongkort og ukeskort gjelder for felta Tjerndalen og Dalen. Dersom det innkommer flere søknader enn vi kan imøtekomme, avgjøres dette ved loddtrekning.

Trening av hund
Trening av jakthund kan foregå i det jaktfeltet du har jaktkort i perioden 1. - 14. september. Jegere bet kr 300 for perioden. Dette gir rett til å trene hunden 3 dager i denne perioden.

De som regnes som medlem i SHG får 20 % rabatt i forhold til oppgitte priser.

De som er interessert i uke- eller sesongkort for småviltjakt i Skrautvål Heimås melder fra om dette til Knut Harald Bergum, SMS til 95928783 eller epost bergumknutharald@gmail.com innen. 15. juni.