40540763_2187105628282265_1554497416319729664_n.jpg

Elgjakt

Ranheimsåsen leier ut ett felt til elgjakt med fellingstillatelse på 3 okser, 3 koller, 5 ungdyr/kalver og eventuelle tilleggsdyr (2018).

Antall dyr er i henhold til fellingstillatelser fra viltnemda/Storvaldet.

Elgjakta blir leid bort til lokalt jaktlag med minst 50% grunneiere. Er det ikke interesse blant grunneierne, blir jakta utlyst på anbud.

Betaling skjer etter pris per kilo pluss fellingsavgift per dyr. Prisen settes på årsmøtet for Ranheimsåsen jaktfelt.

Ranheimsåsen jaktfelt har felles driftsplan med Skrautvål heimås grunneigerlag og Skrautvål Sameige.