Taksering.jpg (1)

Småviltjakt i Skrautvål sameie

Følgende felt leies ut årlig for kortsalg

Ranheimstøl feltet, ukeskort/perioder: Delt harejakt og fuglejakt. Feltet er avgrensa av Fullsenn i nord, Folda i øst, Etna i sør og Øystre Slidre i vest

Periode
1. Uke 37   15/9-19/9-19
2. Uke 38   20/9-26/9-19
3. Uke 39   27/9- 3/10
4. Uke 40   4/10-10/10 
5. Uke 41   11/10 - 17/10
6. Uke 42   18/10-24/11                                                                                            7. Uke 43   25/10-31/10

50% rabatt på hver påfølgende uke.

8. Uke44          9.Uke 45          10.Uke 46


Pris pr periode for jakt kort i Ranheimstøl feltet kr 1000,- for sameier ellers kr 1500,- inkl mva. Sameier har fortrinn. Mail eller brev ønsket type jakt, med prioritert periode sendes Skrautvål sameige jaktstyre v/ Kai Terje Kjørli, e-post kaiterje@outlook.com , tlf. 404 07 340. Henvendelsen må være i hende innen 1. juli 2021

De kort som ikke blir utdelt følger prinsippet ”Først til mølla”

Følgende felt leies ut fra og med 2021 til og med 2025.


Opplysninger om området:
Skog og snaufjell.750-1100 m.o.h. Areal Skrautvål sameige ca 150 000 dekar. Jaktbare arter: Li rype, skogsfugl og hare.

Hovda feltet* 30550 da m. rett til 6 gevær
Svarthamar feltet* 28560 da m. rett til 6 gevær
Susstøl feltet* 12760 da m. rett til 4 gevær
Etnesenn feltet 14130 da m. rett til  4 gevær
Fullsenn feltet 18770 da m. rett til 4 gevær

Sebuhaugfeltet 18120 da m. rett til 5 gevær

Anbud leveres Rekommandert til Kai Terje Kjørli, Øvrebygdvegen 403, 2917 Skrautvål

Anbudfrist 1. JUNI

Jaktstyre forbeholder seg retten til å forkaste et hvert anbud.

Jaktlag med 50% grunneiere kan tiltre det høyeste anbud med et pristillegg på 10%.

Ved to like anbud blir det lodd trekning.

  • Viltpleie er i alle sin interesse. Det beste for bestanden er en aktiv predatorjakt.
  • Sameiet betaler for felling av tredatorer: rev, mår, mink røyskatt, kråke og ravn.
  • Sameiet er med i Hønsefugl-portalen og det er telle-linjer i alle felt.
  • Telling administreres av Stian Hagen.
  • Et hvert lag leverer fangstrapport umiddelbart etter hver jaktsesong.
  • Skuddpremie på predatorer betales når jakt-rapporten er levert.

LYKKE TIL OG GOD JAKT.

Jaktbestemmelser for øvrig:

Egen viltstell plan

Ytterligere info.
Rapportskjema
Vedtekter for kommunens viltfond
Viltstellplan for sameiet 

Resultat anbud småviltfelt

10. juni ble følgende jaktterreng fordelt i Skrautvål sameie.

Etter vedtekter beskrevet også på Fullsenn .no

Jaktstyre takker for 11 innkomne anbud. Fordelingen ble som følger:

Fullsendfeltet Jaktlaget Harald Skattebo.

Susstølfeltet . Jaktlaget Erik Strand.

Svarthamarfeltet. Jaktlaget Jan Petter Mayer Folkvard.

Sebuhaugfeltet Jaktlaget Stian S Molstadkroken

Hovdafeltet Jaktlaget Leif Olav Hagen.

Etnesendfeltet er leid ut til Marianne og Vidar Hagen for ett år.

For Jaktstyre / Kai Terje Kjørli