Taksering.jpg (1)

Småviltjakt i Skrautvål sameie

By på Jakt og fiskepakke eller deler av den

Inneholder: Jakt, taksering, fiske og overnatting Sebuhaugfeltet, 18120 da m. rett til 3 gevær for et år. 
• Jakt: Fra 15/9 -30/11 2017, Taksering: Andre helgen i august og en helg om vinteren
• Predatorjakt
• Ørretfiske: 7 netter med 5 garn i sameiges vann 
• Fiske: Oterfiske samtidig med garn utsett
• Behjelpelig med båt i de enkelte vann
• Overnatting: Kølhus hytta fra 14/9-24/9. 
• På Lenningen fjellstue kan det overnattes for egen regning resten av jakten
• Ellers overnatting samtidig med fiske og taksering på Kølhus, Fullsennhytta og i naust ved de enkelte vann

Prisantydning: kr 40.000 Tilbud mottas på mail eiasbjor@bbnett.no innen 20 juni kl 1900. Vi forbeholder oss retten til å forkaste eller godkjenne et hvert tilbud. Skrautvål sameige jaktstyre, Einar Asbjørnsen, tlf 971 52 078 

 

Følgende felt leies ut årlig for kortsalg

Ranheimstøl feltet, ukeskort/perioder: Delt harejakt og fuglejakt

Periode
1 Uke 37   15/9-17/9-17
2 Uke 38   18/9-24/9-17
3 Uke 39   25/9- 1/10
4 Uke 40   2/10-10/10 
5 Uke 41   9/10-15/10
6 Uke 42 t.o.m 43  16/10 - 29/10
7 Uke 44 t.o.m 48  30/10-30/11

Pris pr periode for jakt kort i Ranheimstøl feltet kr 1000,- for sameier ellers kr 1500,- inkl mva. Sameier har fortrinn. Mail eller brev ønsket type jakt, med prioritert periode sendes Skrautvål sameige jaktstyre v/ Einar Asbjørnsen, Dalsveien 17, 2890 Etnedal, E-post eiasbjor@bbnett.no , tlf. 971 52 078. Henvendelsen må være i hende innen 20. juni 2017

De kort som ikke blir utdelt følger prinsippet ”Først til mølla”

Opplysninger om området:
Skog og snaufjell.750-1100 m.o.h. Areal ca 150 000 dekar. Jaktbare arter: Li rype, skogsfugl og hare.

Følgende felt er leid ut på kontrakt frem til 2021:

Hovda feltet* 30550 da m. rett til 6 gevær
Svarthamar feltet* 28560 da m. rett til 6 gevær
Susstøl feltet* 12760 da m. rett til 4 gevær
Etnesenn feltet 14130 da m. rett til  4 gevær
Fullsenn feltet 18770 da m. rett til 4 gevær

Jaktbestemmelser for øvrig:

Egen viltstell plan

Ytterligere info.
Rapportskjema
Vedtekter for kommunens viltfond
Viltstellplan for sameiet