Taksering.jpg (1)

Småviltjakt i Skrautvål sameie

Følgende felt leies ut årlig for kortsalg

Ranheimstøl feltet, ukeskort/perioder: Delt harejakt og fuglejakt. Feltet er avgrensa av Fullsenn i nord, Folda i øst, Etna i sør og Øystre Slidre i vest

Periode
1 Uke 38   15/9-22/9-19
2 Uke 39   23/9-29/9-19
3 Uke 40   30/9- 6/10
4 Uke 41   7/10-13/10 
5 Uke 42 t.o.m 43  14/10 - 27/10
6 Uke 44 t.o.m 48  28/10-30/11

Pris pr periode for jakt kort i Ranheimstøl feltet kr 1000,- for sameier ellers kr 1500,- inkl mva. Sameier har fortrinn. Mail eller brev ønsket type jakt, med prioritert periode sendes Skrautvål sameige jaktstyre v/ Einar Asbjørnsen, Dalsveien 17, 2890 Etnedal, E-post eiasbjor@bbnett.no , tlf. 971 52 078. Henvendelsen må være i hende innen 1. juli 2019

De kort som ikke blir utdelt følger prinsippet ”Først til mølla”

Opplysninger om området:
Skog og snaufjell.750-1100 m.o.h. Areal Skrautvål sameige ca 150 000 dekar. Jaktbare arter: Li rype, skogsfugl og hare.

Følgende felt er leid ut på kontrakt frem til 2021:

Hovda feltet* 30550 da m. rett til 6 gevær
Svarthamar feltet* 28560 da m. rett til 6 gevær
Susstøl feltet* 12760 da m. rett til 4 gevær
Etnesenn feltet 14130 da m. rett til  4 gevær
Fullsenn feltet 18770 da m. rett til 4 gevær

Jaktbestemmelser for øvrig:

Egen viltstell plan

Ytterligere info.
Rapportskjema
Vedtekter for kommunens viltfond
Viltstellplan for sameiet