Styret

Styret i Skrautvål Heimås Grunneierlag:

Leder: Roger Nymoen Lyseng
Styremedlem:Cato Engen Wigdahl
Kasserer/jaktkort: Knut Harald Bergum 
Styremedlem/Driftsplan elg: Ståle Engen   
Styremedlem: Terje Bakken

For informasjon, kontakt styrets leder Roger Nymoen Lysen , eller epost: rogernymoenlyseng@gmail.com