Styret

Styret i Skrautvål Heimås Grunneierlag:

Leder: Erik Dajani
Nestleder: Terje Haugen
Kasserer/jaktkort: Knut Harald Bergum 
Styremedlem/Driftsplan elg: Ståle Engen   
Styremedlem: Mette I. Johansen

For informasjon, kontakt styrets leder Erik Dajani på tlf. 908 95 298 , eller epost: erikdajani@gmail.com