40607208_295455534588261_3129027255892705280_n.jpg

Fisking i Skrautvål sameie

Innsjøer i hovedvassdraget med god tilrettelegging for fritidsfiske. God bestand av ørret og abbor. Fiskekort får du kjøpt i forretninger, på campingplasser, sportsbutikker, turistkontor osv. Oppslag om kjøp av fiskekort med SMS ved innkjøring til sameiets område, bla. ved veibommene i Steinsetbygda, Skrautvål og ved Kruk (Hølstølvegen). Fisket er åpent fra 11. juni tom. 4. september.

Se kart over området det kan fiskes i her. Det kan fiskes i den utskifta delen av Skrautvål sameige i tillegg til Skrautvål sameige. Det kan ikke fiskes i Sæbu-Røssjøen.

Bestill fiskekort via SMS eller kort:

Kjøp fiskekort for fiske med stang fra land.

Fiskekort kjøpes via iNatur:

https://www.inatur.no/fiske/5d0a2d6e37890700034ae894/velkommen-til-fiske-hos-skrautval-sameie

Leie fiskerett av sameier

En sameier kan leie ut fiskeretten sin til annen person.

Skjema for leie av fiskerett.

Hytte til leie for fiske og friluftsinteresserte ved Fullsenn

Hytta har 8 sengeplasser (se bilde). Pris for leie av hytta pr døgn er kr 500,00 For de med  sameige rett  er prisen kr 250,00 pr døgn. Priser for stangfiske kr. 50,00 pr døgn , ukes pris kr. 100,00, sesong kr. 300,00. Bruk av oter kr. 100,00 pr. døgn, fiske med inntil 8 garn kr. 250,00 pr døgn. Se bilder av hytta her

Enkel fiskebu lånes ut gratis ved kjøp av fiskekort i Skrautvål sameie. Se bilder av bua her