Arco2.jpg

Småvilt- og rådyrjakt

Småviltjakt
Småviltjakta består av 3 felt som blir lagt ut på anbud hvert 5 år, neste gang i 2022:

Felt 1 – Heimre feltet, ca 12000 dekar.

Felt 2 – Aust for Leirin, ca 7300 dekar.

Felt 3 – Grolifeltet, ca 7550 dekar.

 

Jaktområder for småvilt til leie i Ranheimsåsen.  

For perioden 2022 -2027 har vi 3 separate felt for utleie.  

Se fullsenn.no for mer info.  

Skriftlige tilbud sendes innen 15.6.22 

V/Bjørn Bakkom  

Raneisvegen 228.      

2900 Fagernes

Styret forbeholder seg retten til å velge og forkaste innkommende tilbud.  

 

 

Rådyrjakt
Jaktfeltet har 8 fellingsløyver som det er kortsalg på.

Rådyrkortene gjelder for resterende del av jakttida fra kjøp og til lille julaften.

De som allerede har småviltjakta og elgjakta har fortrinnsrett på korta. Det er krav om godkjent ettersøkshund.

De som er interessert i ukes- eller sesongkort for rådyrjakt i Ranheimsåsen jaktfelt, kan kontakte Knut Arne Fjelltun på mobil nr. 99215587 eller e-post kna-f@online.no.