Årsmøte

-
-
Årsmøte i Skrautvål heimås grunneigarlag 17 juni kl 1930 på Skrautvål grendehus.
Saker kan sendast til erikdajani@gmail.com innan 4 juni. Saksliste blir lagt ut 10. juni på fullsenn.no