Årsmøte

Årsmøte 2022 i Skrautvål heimås grunneigarlag 24. februar kl 1930 på Skrautvål grendehus.
Saksliste ligg på fullsenn.no under fana Skrautvål heimås på medlemssidene.