Arco2.jpg

Småviltjaktfelt 2019-2023

Anbudsjakt
Felt som leies ut for femåreperioder (utleid i perioden 2019-2023)
Kart over jaktfelt

Klikk her for jaktreglement i SHG

Rapportskjema

Skjema for anbud    Merk anbudskonvolutten:Anbud Småvilt

Skardåsen, ca 5 000 daa.
Vekslende terreng – snaufjell og blandingsskog. Rype, skogsfugl og hare. Maks 5 Jegere.

Trugebakkhøgde, ca 7 000 daa.
Barskog/blandingsskog. Skogsfugl og hare.
Maks 6 Jegere.

Stavlihøgde ca 6 700 daa.
Barskog/blandingsskog. Skogsfugl og hare. Maks 6 Jegere.

Døvrestølen ca 4 000 daa.
Blandingsskog. Skogsfugl og hare. Maks 5 Jegere.

Leirhaugen ca 4 000 daa.
Barskog. Skogsfugl og hare.Maks 5 Jegere.