Skrautvål sameies formål er å samle grunneiere i området for i samarbeid utvikle utmarksproduktene som næring til landbruket for en best mulig økonomisk avkastning for sameierne, samt bevare ressursene på lang sikt.

 

Skrautvål sameie skal forvalte utnyttelsen av utmarksressursene som storvilt, småvilt og fiske på lagets område. Sameiet skal også arbeide for medlemmenes interesser i saker som angår annen areal disponering som veibygging, friluftsliv, naturvernspørsmål og lignende. Sameiet arbeider også for å tilfredsstille befolkningens rekreasjonsbehov i utmarka.

 

Sameiets område er begrenset slik:

Mot sydvest Skrautvål Heimås Grunneierlag. Mot nordvest Øystre-Slidre kommune. Mot sør og sørøst Etnedal kommune og mot Nordøst Gausdal kommune og Nordre Land.

 

 

Jakt

Spørsmål vedrørende jakt i Skrautvål sameige?

Kai Terje Kjørli
kaiterje@outlook.com

tlf 40 40 73 40

Fiske

Kjøp fiskekort via SMS, betal når du kommer hjem!

Send SMS med fiskekortkode etterfulgt av navn og postnummer til 47 40 79 00.

Stølsvegen

For spørsmål vedrørende drift :

Eivind Lyseng, 41 35 21 81
Øyvind Ulstølen, 91 55 24 24
Frode Espeseth, 95 12 58 82

Småviltjakt ukeskort Ranheimstølfeltet

Ranheimstøl feltet, ukeskort/perioder: Delt harejakt og fuglejakt. Feltet er avgrensa av Fullsenn i nord, Folda i øst, Etna i sør og Øystre Slidre i vest

Periode
1. Uke 37   15/9-19/9-19
2. Uke 38   20/9-26/9-19
3. Uke 39   27/9- 3/10
4. Uke 40   4/10-10/10 
5. Uke 41   11/10 - 17/10
6. Uke 42   18/10-24/11                                                                                           

7. Uke 43   25/10-31/10

50% rabatt på hver påfølgende uke.

8. Uke44          9.Uke 45          10.Uke 46


Pris pr periode for jakt kort i Ranheimstøl feltet kr 1000,- for sameier ellers kr 1500,- inkl mva. Sameier har fortrinn. Mail eller brev ønsket type jakt, med prioritert periode sendes Skrautvål sameige jaktstyre v/ Kai Terje Kjørli, e-post kaiterje@outlook.com , tlf. 404 07 340.

Kontaktinformasjon

Formann Skrautvål sameige Per Einar Tveit

peretveit@gmail.com